دامنه فروش ( داخلی – صادرات – واردات):

این مجموعه کلیه کالاهای برندهای کارخانجات مختلف که در دامنه فعالیت فروشگاه می باشند را می تواند در کلیه استانها و حتی در حوزه صادرات به کشورهای عراق ، افغانستان و منطقه آسیای میانه درصورت نداشتن نماینده فروش در کشور مورد نظر عرضه و در تمام مراحل صادرات کالا اعم از بارگیری ، ارسال و ترخیص همکاری های لازم را ارائه نماید.

لازم بذکر است واردات کالاهای چینی برحسب نیاز و سفارش مشتریان به داخل کشور برطبق سوابق و تجربیات گذشته ،خدمتی دیگر از فروشگاه رزازان می باشد.